Monti (links) 

  Gladdys (rechts) 

 

  Amigo

 

  Goofy
  Sissi
  Nandus
  Nepomuk
  Nathan
  Nestroy
  Monja
  Nina
  Dusty